Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Cecylia Kiełbratowska
ul. Henryka Sucharskiego 6a, 68-300 Lubsko

ŚWIADCZYMY USŁUGI W RAMACH NFZ

Zakład Rehabilitacji Leczniczej działa od ponad 20 lat.
Od 2013 r. funkcjonujemy w nowym budynku, który został wybudowany na potrzeby zakładu.

Metody Terapeutyczne i Kadra Zabiegi wykonywane w ramach NFZ Godziny otwarcia / rejestracja Dział zaopatrzenia - Lubsko
Doposażenie nowo wybudowanego gabinetu fizjoterapii w sprzęt i aparaturę medyczną.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, ralizowana w ramach środka 4.1. objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.